Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Motto programu:

  „AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA S POHÁDKOU JE VŽDYCKY PRIMA“

 


Zpracovatel ŠVP: Jana Velcová, ředitelka mateřské školy a kolektiv

Platnost dokumentu: od 1. září 2014

Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 27. srpna 2014.

 

Vydala: Jana Velcová, ředitelka mateřské školy

 

 

ŠVP je závazný materiál pro práci všech zaměstnanců organizace. Integrované bloky jsou závazné pro obě třídy MŠ. Cíle z oblasti adaptace, BOZP a dále ty, které nesouvisí přímo s charakteristikou ročního období, mohou prolínat všemi IB a pedagogové se k nim mohou podle potřeby vracet.

Vzdělávací obsah má 4 ucelené části – integrované bloky (dále jen IB): 

-         podzimní hry a činnosti

-         zimní hry a činnosti

-         jarní hry a činnosti

-         letní hry a činnosti

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŠVP je naším vlastním programem. Cílem je zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dítěte a uspokojování jeho fyzických, psychických a sociálních potřeb.

Ke splnění cíle ŠVP nám pomáhá svět pohádek, který je pro dětskou duši a vnímání dítěte přirozenou cestou poznání. Upřednostňujeme učení na základě praktické zkušenosti a osobních prožitků.

Při výchově a vzdělání se zaměřujeme na tyto oblasti:

-         - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti, vytváření vztahu k aktivnímu pohybu

-         - vedení dětí k úctě k životu, ochraně zdraví, zdravému životnímu stylu, zdravé životosprávě

-         - zapojení dětí do skupiny vrstevníků, umět se v ní prosadit, spolupracovat a naslouchat

-         - podporování estetického a kulturního cítění dítěte

-         - utváření vztahu k živé i neživé přírodě, vedení dětí k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí

Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělání jeho potřebám a možnostem. Respektujeme osobnost dítěte a dbáme, aby byl pedagog dítěti partnerem a přirozeným vzorem a jejich rodičům spolupracovníkem při dosahování stanovených cílů.

Naším cílem je, aby děti mateřskou školu navštěvovaly s radostí a strávený čas v prostředí dětského kolektivu byl pro ně do budoucna inspirující.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ  PROGRAMY A  AKTIVITY  ŠKOLY

 Naše hlavní vzdělávací nabídka bude doplněna těmito programy školy :

  • - výcvik bruslení
  • - předplavecký výcvik
  • - výuka německého a anglického jazyka s externí pracovnicí
  • - logopedická prevence                  
  • - pohybové aktivity (výlety do okolí Nejdku)
  • - spolupráce s MŠ v Německu
  • - práce s keramickou hlínou
  • - přespání v MŠ přes noc
  • - celodenní výlet mimo území Nejdku   

 

POHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
 

ZÁŘÍ: O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

ŘÍJEN: BUDKA

LISTOPAD:  POLÁMAL SE MRAVENEČEK

PROSINEC:  ČERT A KÁČA

LEDEN:   SNĚHOVÁ VLOČKA

ÚNOR: POHÁDKA O POSLEDNÍM VODNÍKOVI

BŘEZEN: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

DUBEN:    BUDULÍNEK

KVĚTEN:  ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

ČERVEN:  O KOBLÍŽKOVI